systeem- familieopstellingen

Heb je het gevoel dat je steeds weer ergens tegen aanloopt, ergens in vast zit, iets waar je anderen soms heel gemakkelijk mee om ziet gaan, maar jou lukt het niet.

De oorsprong kan liggen in de familie waar je bent opgegroeid of zelfs bij generaties daarvoor. Een familie is een systeem waarvan de leden diep verbonden zijn en zullen blijven met elkaar, soms tegen wil en dank in. Ook al ziet men elkaar niet meer, de invloed blijft in je systeem. Familieleden hebben -vaak verborgen of niet uitgesproken- verwachtingen van en naar elkaar. Deze kunnen leiden tot bepaalde patronen en overtuigingen die niet meer helder zijn. We kunnen hierin verstrikt raken. Deze verstrikking nemen we mee vanuit ons familiesysteem, naar allerlei situaties waarin wij gedurende de rest van ons leven in bewegen, met alle consequenties van dien. Binnen elke familie zijn verborgen dynamieken werkzaam.
Vaak beperken deze verborgen dynamieken een goede voortgang van ons eigen leven.

Thema’s waar je meer inzicht in kunt krijgen met familie opstellingen zijn o.a. Relatieproblemen, depressie, angst, woede, geen plek kunnen vinden in een werksituatie, het “gevoel nergens bij te horen”.

Door inzicht krijg je meer helderheid en kan de situatie beter gedragen worden en krijg je meer lucht en het geeft verlichting. Soms openen zich hierdoor nieuwe mogelijkheden.

Er kan gekozen worden voor en opstelling in een groep of individueel.

 

Familieopstellingen in de groep

Dit vindt plaats in een groep van ongeveer 6 tot 12 deelnemers, zij zijn geen familie van elkaar.
De sessie duurt ongeveer 2 tot 3 uur in totaal.
Er kunnen 2 opstellingen gedaan worden, door 2 verschillende deelnemers. De andere deelnemers vervullen een belangrijke rol. Ze kunnen gevraagd worden plaatsvervangers te zijn voor familieleden (representanten). Of zij representeren een element uit het leven van de vraagsteller. Bijvoorbeeld :“wil jij mijn verdriet even zijn?“

De begeleider helpt de vraagsteller, naar aanleiding van het eigen thema, zijn of haar familieleden/ aspecten op te stellen. Vervolgens zal het proces dat ontstaat leiden tot een diepgaande ervaring, zowel voor degene die de hulpvraag stelt als wel door degenen die de familieleden representeren. Het meewerken aan een opstelling van een ander is tevens een diepgaande ervaring, waarin ook verheldering naar aanleiding van eigen vragen ervaren kan worden.

Op dit moment zijn er nog geen vaste data voor groepsopstellingen. Maar neem bij interesse contact op. Dan kan er naar mogelijkheden gekeken worden.

 

Familieopstellingen individueel

Hierbij zit de persoon die een vraag heeft samen met de begeleider aan tafel. Er wordt gebruikt gemaakt van poppetjes en voorwerpen, deze staan voor aspecten en personen die een belangrijke rol in het leven van de vraagsteller speelt.
De Begeleider helpt de vraagsteller de poppetjes/voorwerpen op de tafel ‘op te stellen’.
Vervolgens zal de begeleider de vraagsteller vragen stellen, waarbij er informatie bij de vraagsteller vanuit het onbewuste naar boven komt.
Hierdoor krijgt hij/zij inzicht in de situatie waarin hij/zij zit. Dit zal direct of in de loop van de tijd effect hebben op het leven van de vraagsteller. Er dienen zich nieuwe mogelijkheden aan, die verstandelijk niet bedacht konden worden.

De opzet:
1. Vooraf; telefonische kennismaking en kort aanstippen waar de vraag/ het verlangen ligt.
2. De opstelling in de praktijkruimte
3. Nazorg; telefonische afspraak, 1 week na de opstelling

Mocht uit het nagesprek komen dat de persoon meer wil onderzoeken, dan kan er een vervolg afspraak gemaakt worden.