Op locatie

 

Kindermassage op scholen en in instellingen

Geïnspireerd door het verrassende effect van massage op scholen en in instellingen in Zweden, geef ik massage les op deze locaties.
Bij een les van de Wonderkamer leren de kinderen hun klasgenoten te masseren. Hierbij houden ze, behalve de schoenen, hun kleding aan. Ze masseren vooral schouders, rug en armen. Deze massage is verweven met verhaal en spel.

 

Voor wie:

Voor kinderen van 4 tot 13 jaar.
Alle groepen van de basisschool, speciaal onderwijs scholen, naschoolse opvang en zorginstellingen.

 

Wat wordt er gedaan:

De massagelessen bestaan uit een serie van 5 tot 7 lessen van 1 uur per week.
Aan het eind hebben de kinderen (uitgezonderd van de kleuters en kinderen met een laag verstandelijk niveau) een hele massage geleerd, waarvoor ze een diploma kunnen krijgen. Naast deze massage geef ik oefeningen die gericht zijn op de sociale en emotionele ontwikkeling.
Voor de kleuters en de kinderen met een laag verstandelijk niveau zijn de massages meer in verhaal en spel verweven.

Lees hier waaruit een massage les op school bestaat.

1. Introductie
Dit kan zijn een spelvorm, verhaal of visualisatie.
De introductie is bedoeld om:
– de zintuigen te openen, in een fijne sfeer te komen
– vertrouwen te krijgen in het aanraken van elkaar.
– de kinderen even op zichzelf te laten richten, wat ze op dat moment voelen, of wat hen bezig houdt.

2. Massage
De kinderen masseren elkaar in tweetallen.
In iedere les komt een stukje van de massage aan bod wat in volgende lessen herhaald wordt. Afhankelijk van de leeftijd en het niveau, gaan ze elkaar spelenderwijs masseren, aan de hand van een verhaal, of ze leren ik echte massagetechnieken.

3. Afsluiting
Bij de afsluiting krijgt het kind iets mee naar huis. Iets waar hij/zij naar kan kijken of aan terug kan denken, waardoor hij/zij zich weer rustig of sterk voelt.

Het positieve effect van massage:

Scholen die wekelijks masseren constateren dat het pestgedrag in de klas afneemt. Door de massage komen kinderen op een positieve manier met elkaar in contact. Andere resultaten van massage zijn:

Door het aanleren van stoelmassage bij elkaar op scholen zal het klimaat in de klas verbeteren. Kort samengevat leren ze beter hun grenzen aan te geven en leren ze liever te zijn voor elkaar.

Lees hier verder over de positieve effecten van massage op school.

– de leerprestaties verbeteren,
– stress vermindert,
– de gezondheid verbetert,
– de kinderen leren grenzen aangeven,
– de kinderen worden weerbaarder en communicatief vaardig,
– de kinderen leren naar elkaar te luisteren,
– de kinderen leren een ander aspect van elkaar kennen,
– er ontstaat wederzijds respect,
– het groepsproces verloopt socialer,
– de kinderen voelen zich in de groep thuis en dus veilig.

Massage in een instelling:

De hierboven genoemde positieve resultaten van massage op een groep kinderen, gelden uiteraard ook voor kinderen in een instelling. De Wonderkamer komt indien gewenst ook naar instellingen, zoals buitenschoolse opvang, instellingen voor lichamelijk/verstandelijk gehandicapte kinderen, of kinderpsychiatrie en andere instellingen die op zoek zijn naar een invulling met een meerwaarde op lichamelijk, sociaal en emotioneel gebied.