Familieopstellingen

 

Heb je het gevoel dat je steeds weer ergens tegen aanloopt of ergens in vast zit.

De oorsprong kan liggen in de familie waar je bent opgegroeid of zelfs bij generaties daarvoor. Een familie is een systeem waarvan de leden diep verbonden zijn en zullen blijven met elkaar. Ook al ziet men elkaar niet meer, de invloed blijft in je systeem. Familieleden hebben -vaak verborgen of niet uitgesproken- verwachtingen van en naar elkaar. Deze kunnen leiden tot bepaalde patronen en overtuigingen die niet meer helder zijn. We kunnen hierin verstrikt raken. Deze verstrikking nemen we mee vanuit ons familiesysteem, naar allerlei situaties waarin wij gedurende de rest van ons leven in bewegen, met alle consequenties van dien. Binnen elke familie zijn verborgen dynamieken werkzaam.
Vaak beperken deze verborgen dynamieken een goede voortgang van ons eigen leven.

Thema’s waar je meer inzicht in kunt krijgen met familie opstellingen zijn o.a. Relatieproblemen, depressie, angst, woede, geen plek kunnen vinden in een werksituatie, het “gevoel nergens bij te horen”.

Door inzicht krijg je meer helderheid en kan de situatie beter gedragen worden en krijg je meer lucht en het geeft verlichting. Soms openen zich hierdoor nieuwe mogelijkheden.

Er kan gekozen worden voor en opstelling in een groep of individueel.

 

Familieopstellingen in de groep

Dit vindt plaats in een groep van ongeveer 6 tot 12 deelnemers, zij zijn geen familie van elkaar.
De sessie duurt ongeveer 2 tot 3 uur in totaal.
Er kunnen 2 opstellingen gedaan worden, door 2 verschillende deelnemers. De andere deelnemers vervullen een belangrijke rol. Ze kunnen gevraagd worden plaatsvervangers te zijn voor familieleden (representanten). Of zij representeren een element uit het leven van de vraagsteller.

De begeleider helpt de vraagsteller, naar aanleiding van het thema, zijn of haar familieleden/ aspecten op te stellen. Vervolgens zal het proces dat ontstaat leiden tot een diepgaande ervaring, zowel voor degene die de hulpvraag stelt als wel door degenen die de familieleden representeren. Het meewerken aan een opstelling van een ander is tevens een diepgaande ervaring, waarin ook verheldering naar aanleiding van eigen vragen ervaren kan worden.

Zie de Agenda voor tijd, data en plaats van de familieopstellingen. Vanwege het maximum aantal deelnemers is het belangrijk dat je je van tevoren opgeeft en geef hierbij aan of je iets wil inbrengen of mee wil doen als representant. Dit kan telefonisch, via de mail of via het contactformulier. Zie de gegevens op de Contact pagina.

 

Familieopstellingen individueel

Hierbij zit je als vraagsteller samen met de begeleider aan tafel, of we werken in de ruimte met vloerankers. Er wordt gebruikt gemaakt van poppetjes en voorwerpen, deze staan voor aspecten en personen die een belangrijke rol in je leven spelen.
De Begeleider helpt de poppetjes/voorwerpen ‘op te stellen’.
Vervolgens zal de begeleider vragen stellen, of je vragen dingen in de opstelling toe te voegen, of te verplaatsen waarbij je bewust kan worden van bepaalde patronen.
Hierdoor krijgt je inzicht in de situatie waarin je zit. Dit zal direct of in de loop van de tijd effect hebben op je leven. Er dienen zich soms nieuwe mogelijkheden aan, die verstandelijk niet bedacht konden worden.

De opzet:
1. Vooraf; telefonische kennismaking en kort bespreken waar de vraag/ het verlangen ligt.
2. De opstelling in de praktijkruimte
3. Nazorg; telefonische afspraak, 1 week na de opstelling

Mocht uit het nagesprek komen dat je meer wil onderzoeken, dan kan er een vervolg afspraak gemaakt worden.