Familieopstellingen / Systeemopstellingen

Heb je het gevoel dat je steeds weer ergens tegen aanloopt of ergens in vast zit.

De oorsprong kan liggen in de familie waar je bent opgegroeid of zelfs bij generaties daarvoor. Een familie is een systeem waarvan de leden diep verbonden zijn en zullen blijven met elkaar. Ook al ziet men elkaar niet meer, de invloed blijft in je systeem. Familieleden hebben -vaak verborgen of niet uitgesproken- verwachtingen van en naar elkaar. Deze kunnen leiden tot bepaalde patronen en overtuigingen die niet meer helder zijn. We kunnen hierin verstrikt raken. Deze verstrikking nemen we mee vanuit ons familiesysteem, naar allerlei situaties waarin wij gedurende de rest van ons leven in bewegen, met alle consequenties van dien. Binnen elke familie zijn verborgen dynamieken werkzaam.
Vaak beperken deze verborgen dynamieken een goede voortgang van ons eigen leven.

Thema’s waar je meer inzicht in kunt krijgen met familie opstellingen zijn o.a. Relatieproblemen, depressie, angst, woede, geen plek kunnen vinden in een werksituatie, het “gevoel nergens bij te horen”.

Door inzicht krijg je meer helderheid en kan de situatie beter gedragen worden en krijg je meer lucht en het geeft verlichting. Soms openen zich hierdoor nieuwe mogelijkheden.
Je kunt hierbij ook inzicht krijgen in je innerlijke (kind)stukken. Er zal aandacht besteed worden om deze weer krachtiger te maken.

Er kan gekozen worden voor een opstelling in de groep of individueel.

 

Familieopstellingen in de groep

          

– foto’s met dank aan “geziendoorpien” (i.v.m. met de documentaire energetische GGZ)

Door de deelnemers worden de opstellingen vaak omschreven als een magische beleving.
Ze vinden plaats in een veilige, open en positieve setting, met persoonlijke aandacht, veel ruimte om je te uiten en waar je mag zijn wie je bent.
Waar ook ruimte is voor luchtigheid.

De Familieopstellingen vinden plaats in een groep van ongeveer 6 tot 12 deelnemers, (zij zijn geen familie van elkaar.)

Er kunnen op een dagdeel 2 opstellingen gedaan worden, door 2 verschillende deelnemers. De andere deelnemers vervullen een belangrijke rol. Ze kunnen gevraagd worden plaatsvervangers te zijn voor familieleden (representanten). Of zij representeren een element uit het leven van de vraagsteller.

De begeleider helpt de vraagsteller, naar aanleiding van het thema, zijn of haar familieleden/ aspecten op te stellen.
Vervolgens zal het proces dat ontstaat leiden tot een diepgaande ervaring voor degene die de hulpvraag stelt.

Het meewerken aan een opstelling van een ander is tevens een diepgaande ervaring, waarin ook verheldering naar aanleiding van eigen vragen ervaren kan worden.

Bij deze opstellingen wordt geen druk uitgeoefend. Je bent vrij te ervaren wat op dat moment goed voelt.
Mocht je als deelnemer gevraagd worden als representant, dan ben je vrij om nee te zeggen (zonder dat je een reden hoeft te geven).

Zie pagina agenda voor tijd, data en plaats van de familieopstellingen. Vanwege het maximum aantal deelnemers is het belangrijk dat je je van tevoren opgeeft en geef hierbij aan of je een vraag wil inbrengen of mee wil doen als representant. Dit kan via de mail of telefonisch. Zie mijn gegevens op pagina contact..


Familieopstellingen individueel

Hierbij wordt gewerkt in een ruimte met vloerankers, of met poppetjes. Deze staan voor aspecten en personen die een belangrijke rol in je leven spelen.

De begeleider zal vragen stellen, waarbij je bewust kan worden van bepaalde patronen.

Ook zal de begeleider op de plekken van de vloerankers aangeven wat zij daar waarneemt, wat dus de personen waar de vloerankers voor staan waarnemen in die situatie.
Hierdoor krijg je inzicht in de situatie waarin je zit. Dit zal direct of in de loop van de tijd effect hebben op je leven. Er dienen zich soms nieuwe mogelijkheden aan, die verstandelijk niet bedacht konden worden.

Vooraf is er een mogelijkheid voor een (telefonische) kennismaking en kan er besproken worden wat de vraag/ de wens is.